Sinh viên hoạt động mại dâm đến lần thứ 4 sẽ bị buộc thôi học

Đây là một trong những nội dung trong quy chế người học của Trường Đại học Hoa Sen được nhà trường ban hành tháng 11/2023.

Đại học Hoa Sen: Quy định sinh viên mại dâm 4 lần thì đuổi học

Hồng Quyên

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/tin-247/sinh-vien-hoat-dong-mai-dam-den-lan-thu-4-se-bi-buoc-thoi-hoc-194817.html