Sinh viên ĐH Phòng cháy Chữa cháy lung linh trong bộ ảnh kỷ yếu

Mùa chụp ảnh kỷ yếu ùa về, sinh viên trường ĐH Phòng cháy Chữa cháy trở nên duyên dáng trong bộ đồng phục của ngành để cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất tuổi học trò.

Dưới đây là hình ảnh sinh viên lớp D27 trường ĐH Phòng cháy Chữa cháy trong mùa kỷ yếu:

Sinh viên ĐH Phòng cháy Chữa cháy lung linh trong bộ ảnh kỷ yếu - Ảnh 1

Sinh viên ĐH Phòng cháy Chữa cháy lung linh trong bộ ảnh kỷ yếu - Ảnh 2

Sinh viên ĐH Phòng cháy Chữa cháy lung linh trong bộ ảnh kỷ yếu - Ảnh 3

Sinh viên ĐH Phòng cháy Chữa cháy lung linh trong bộ ảnh kỷ yếu - Ảnh 4

Sinh viên ĐH Phòng cháy Chữa cháy lung linh trong bộ ảnh kỷ yếu - Ảnh 5

Sinh viên ĐH Phòng cháy Chữa cháy lung linh trong bộ ảnh kỷ yếu - Ảnh 6

Sinh viên ĐH Phòng cháy Chữa cháy lung linh trong bộ ảnh kỷ yếu - Ảnh 7

Sinh viên ĐH Phòng cháy Chữa cháy lung linh trong bộ ảnh kỷ yếu - Ảnh 8

Sinh viên ĐH Phòng cháy Chữa cháy lung linh trong bộ ảnh kỷ yếu - Ảnh 9

Sinh viên ĐH Phòng cháy Chữa cháy lung linh trong bộ ảnh kỷ yếu - Ảnh 10

Sinh viên ĐH Phòng cháy Chữa cháy lung linh trong bộ ảnh kỷ yếu - Ảnh 11

Sinh viên ĐH Phòng cháy Chữa cháy lung linh trong bộ ảnh kỷ yếu - Ảnh 12

Sinh viên ĐH Phòng cháy Chữa cháy lung linh trong bộ ảnh kỷ yếu - Ảnh 13

Sinh viên ĐH Phòng cháy Chữa cháy lung linh trong bộ ảnh kỷ yếu - Ảnh 14

Sinh viên ĐH Phòng cháy Chữa cháy lung linh trong bộ ảnh kỷ yếu - Ảnh 15

Hoàng Thanh