Sinh viên đâm chết sinh viên trọ cùng

    Báo Công An Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    Nam, sinh viên Trường Cao đẳng nghề An Giang, đã đâm chết Long, sinh viên Trường Đại học An Giang sau một cuộc cãi vã. 2 sinh viên này thuê phòng trọ sát nhau.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/2/86023.cand