Sinh viên bức xúc: "Kênh" nào giải tỏa?

    Gốc

    Hanoinet - Trường thông báo, thứ 2 là hạn cuối nộp học phí. Chiều thứ 6, A mang tiền đến Phòng Đào tạo nhưng cán bộ thu tiền hẹn thứ 2 quay lại nộp. Không ngờ, thứ 2 A tới thì cán bộ đó lại đi vắng. Kết quả, A thi lần 1 đạt điểm khá cao nhưng bị quy hết về điểm 0 do chưa nộp học phí. Quá chán chường, A không thể chuyên tâm học tập nên trượt hầu hết các môn của kỳ thi lần 2 và phải "tăng K" (ngôn ngữ giới SV dùng để chỉ việc phải đúp xuống học cùng khóa dưới).

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=25713