Sinh viên báo chí hào hứng trải nghiệm làm podcast về an sinh xã hội

Podcast là gì? Điều gì tạo nên sức hút của Podcast? Làm Podcast an sinh xã hội có khó không? Các câu hỏi của sinh viên báo chí đã được giải đáp trong buổi tập huấn kỹ năng nghiệp vụ do Báo Kinh tế và Đô thị phối hợp Học viện Báo chí và tuyên truyền tổ chức.

Thanh Nhàn - Nguyễn Trọng

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/sinh-vien-bao-chi-hao-hung-trai-nghiem-lam-podcast-ve-an-sinh-xa-hoi.html