Sinh ra để làm từ thiện

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Tháng 2-2008, thành lập Công ty Cổ phần Đại Chúng nhằm mở rộng siêu thị Đại Chúng trên toàn quốc để phục vụ người nghèo. Hoạt động từ thiện của bà kể ra dài dằng dặc. Hình như bà sinh ra để làm từ thiện...

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/214513.asp