Sinh ở Đức, khoác áo TNK

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Nước Đức hiện có 2 triệu kiều dân TNK, kết quả của đợt nhập khẩu lao động này góp phần giúp nền kinh tế Đức hồi phục. Tuy nhiên, người Đức hiếm khi tận dụng được nguồn nhân lực này trong bóng đá

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/the-thao/229715.asp