Singapore thử nghiệm tiền kỹ thuật số

Singapore đang chuẩn bị tiến hành dự án thử nghiệm một hình thức thanh toán mới là lưu hành tiền kỹ thuật số.

Singapore thử nghiệm tiền kỹ thuật số - Ảnh 1

Theo thông tin từ Cơ quan Quản lý tiền tệ Singapore, tiền kỹ thuật số sẽ được lưu hành thử nghiệm với sự tham gia của thị trường chứng khoán và 8 ngân hàng tại Singapore bao gồm ngân hàng Bank of America, ngân hàng Tokyo Mitsubishi, Credit Suisse, DBS, HSBC, JP Morgan, OCBC và UOB.

Tham gia hệ thống giao dịch thử nghiệm này, các ngân hàng nói trên sẽ đặt cọc khoản tiền mặt tương ứng với số lượng tiền kỹ thuật số do Cơ quan Quản lý tiền tệ Singapore phát hành. Mục đích của dự án là sử dụng tiền kỹ thuật số để thanh toán giữa các ngân hàng, bao gồm cả các giao dịch ngoại tệ xuyên quốc gia.

Nền tảng kỹ thuật Singapore nghiên cứu phát triển tiền kỹ thuật số là Blockchain, cũng chính là kỹ thuật tạo ra đồng tiền Bitcoin .

Việc lưu hành tiền kỹ thuật số sẽ giúp các giao dịch được tiến hành trực tiếp giữa các bên liên quan mà không cần phải có một ngân hàng trung gian như hiện nay, do đó sẽ nhanh hơn, làm giảm chi phí, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả hoạt động của các tổ chức tài chính.

Có thế nói, dự án chính là bước đi đầu tiên của Singapore nhằm tìm hiểu khả năng sử dụng loại tiền kỹ thuật số và thể hiện vai trò tiên phong của trung tâm tài chính ở khu vực.