Singapore - quốc gia nhân ái

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) “Hãy mang lại lòng nhân ái!” được phát động trong tuần này, là một khởi xướng được chính phủ Singapore ủng hộ nhằm khuyến khích công dân nước này mở lòng độ lượng đối với người thân, đồng nghiệp, bạn học...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/chuyen_bon_phuong/20081230.85897/copy3_of_20081230.58655/20090401.59762.html