Singapore nâng tuổi nghỉ hưu và tuổi tái tuyển dụng

Đảo quốc Singapore sẽ nâng mức tuổi nghỉ hưu và tuổi tái tuyển dụng thêm 1 tuổi. Quyết định này sẽ đi vào hiệu lực trong năm 2026.

Theo thông báo của Bộ trưởng Nhân lực Singapore, tới năm 2026, tuổi nghỉ hưu sẽ tăng từ 63 lên 64 tuổi. Trong khi đó, những người có nhu cầu làm việc sau khi đã quá tuổi nghỉ hưu, có thể dựa vào mức tuổi tái tuyển dụng mới và tiếp tục làm việc tới năm 69 tuổi. Cột mốc năm 2026 nằm trong kế hoạch nâng tuổi nghỉ hưu và tái tuyển dụng lên lần lượt 65 và 70 tuổi vào năm 2030 của chính phủ Singapore.

Theo số liệu thống kê chính thức, tính đến tháng 6/2023, 20% người dân Singapore năm trong độ tuổi từ 65 trở lên.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/singapore-nang-tuoi-nghi-huu-va-tuoi-tai-tuyen-dung-212944.htm