Siêu WAG xứ sương mù

Có thể Steven Taylor, hậu vệ của Newcastle không phải là một cầu thủ quá nổi tiếng nhưng chắc hẳn anh rất tự hào khi có được cô vợ là siêu mẫu Tanya Robinson. Thực sự nổi danh sau khi chiến thắng trong chương trình “High Street Honeys” do tạp chí FHM tổ chức vào năm 2002, sự nghiệp của đẹp Tanya Robinson cứ lên như diều gặp gió. Cô thường xuyên là khách mời quen thuộc của các tạp chí danh tiếng như FHM, Zoo trong những bức ảnh cực kì nóng bỏng. Liên tục trong 5 năm từ 2003 đến 2007, chân dài sinh năm 1981 Tanya đều nằm trong danh sách 100 người phụ nữ quyến rũ nhất hành tinh do tạp chí dành cho đàn ông FHM bầu chọn.

Có thể Steven Taylor, hậu vệ của Newcastle không phải là một cầu thủ quá nổi tiếng nhưng chắc hẳn anh rất tự hào khi có được cô vợ là siêu mẫu Tanya Robinson. Thực sự nổi danh sau khi chiến thắng trong chương trình “High Street Honeys” do tạp chí FHM tổ chức vào năm 2002, sự nghiệp của đẹp Tanya Robinson cứ lên như diều gặp gió. Cô thường xuyên là khách mời quen thuộc của các tạp chí danh tiếng như FHM, Zoo trong những bức ảnh cực kì nóng bỏng. Liên tục trong 5 năm từ 2003 đến 2007, chân dài sinh năm 1981 Tanya đều nằm trong danh sách 100 người phụ nữ quyến rũ nhất hành tinh do tạp chí dành cho đàn ông FHM bầu chọn. br />

Có thể Steven Taylor, hậu vệ của Newcastle không phải là một cầu thủ quá nổi tiếng nhưng chắc hẳn anh rất tự hào khi có được cô vợ là siêu mẫu Tanya Robinson. Thực sự nổi danh sau khi chiến thắng trong chương trình “High Street Honeys” do tạp chí FHM tổ chức vào năm 2002, sự nghiệp của đẹp Tanya Robinson cứ lên như diều gặp gió. Cô thường xuyên là khách mời quen thuộc của các tạp chí danh tiếng như FHM, Zoo trong những bức ảnh cực kì nóng bỏng. Liên tục trong 5 năm từ 2003 đến 2007, chân dài sinh năm 1981 Tanya đều nằm trong danh sách 100 người phụ nữ quyến rũ nhất hành tinh do tạp chí dành cho đàn ông FHM bầu chọn. br />

Có thể Steven Taylor, hậu vệ của Newcastle không phải là một cầu thủ quá nổi tiếng nhưng chắc hẳn anh rất tự hào khi có được cô vợ là siêu mẫu Tanya Robinson. Thực sự nổi danh sau khi chiến thắng trong chương trình “High Street Honeys” do tạp chí FHM tổ chức vào năm 2002, sự nghiệp của đẹp Tanya Robinson cứ lên như diều gặp gió. Cô thường xuyên là khách mời quen thuộc của các tạp chí danh tiếng như FHM, Zoo trong những bức ảnh cực kì nóng bỏng. Liên tục trong 5 năm từ 2003 đến 2007, chân dài sinh năm 1981 Tanya đều nằm trong danh sách 100 người phụ nữ quyến rũ nhất hành tinh do tạp chí dành cho đàn ông FHM bầu chọn. br />

Có thể Steven Taylor, hậu vệ của Newcastle không phải là một cầu thủ quá nổi tiếng nhưng chắc hẳn anh rất tự hào khi có được cô vợ là siêu mẫu Tanya Robinson. Thực sự nổi danh sau khi chiến thắng trong chương trình “High Street Honeys” do tạp chí FHM tổ chức vào năm 2002, sự nghiệp của đẹp Tanya Robinson cứ lên như diều gặp gió. Cô thường xuyên là khách mời quen thuộc của các tạp chí danh tiếng như FHM, Zoo trong những bức ảnh cực kì nóng bỏng. Liên tục trong 5 năm từ 2003 đến 2007, chân dài sinh năm 1981 Tanya đều nằm trong danh sách 100 người phụ nữ quyến rũ nhất hành tinh do tạp chí dành cho đàn ông FHM bầu chọn. br />

Có thể Steven Taylor, hậu vệ của Newcastle không phải là một cầu thủ quá nổi tiếng nhưng chắc hẳn anh rất tự hào khi có được cô vợ là siêu mẫu Tanya Robinson. Thực sự nổi danh sau khi chiến thắng trong chương trình “High Street Honeys” do tạp chí FHM tổ chức vào năm 2002, sự nghiệp của đẹp Tanya Robinson cứ lên như diều gặp gió. Cô thường xuyên là khách mời quen thuộc của các tạp chí danh tiếng như FHM, Zoo trong những bức ảnh cực kì nóng bỏng. Liên tục trong 5 năm từ 2003 đến 2007, chân dài sinh năm 1981 Tanya đều nằm trong danh sách 100 người phụ nữ quyến rũ nhất hành tinh do tạp chí dành cho đàn ông FHM bầu chọn. br />

Có thể Steven Taylor, hậu vệ của Newcastle không phải là một cầu thủ quá nổi tiếng nhưng chắc hẳn anh rất tự hào khi có được cô vợ là siêu mẫu Tanya Robinson. Thực sự nổi danh sau khi chiến thắng trong chương trình “High Street Honeys” do tạp chí FHM tổ chức vào năm 2002, sự nghiệp của đẹp Tanya Robinson cứ lên như diều gặp gió. Cô thường xuyên là khách mời quen thuộc của các tạp chí danh tiếng như FHM, Zoo trong những bức ảnh cực kì nóng bỏng. Liên tục trong 5 năm từ 2003 đến 2007, chân dài sinh năm 1981 Tanya đều nằm trong danh sách 100 người phụ nữ quyến rũ nhất hành tinh do tạp chí dành cho đàn ông FHM bầu chọn. br />

Có thể Steven Taylor, hậu vệ của Newcastle không phải là một cầu thủ quá nổi tiếng nhưng chắc hẳn anh rất tự hào khi có được cô vợ là siêu mẫu Tanya Robinson. Thực sự nổi danh sau khi chiến thắng trong chương trình “High Street Honeys” do tạp chí FHM tổ chức vào năm 2002, sự nghiệp của đẹp Tanya Robinson cứ lên như diều gặp gió. Cô thường xuyên là khách mời quen thuộc của các tạp chí danh tiếng như FHM, Zoo trong những bức ảnh cực kì nóng bỏng. Liên tục trong 5 năm từ 2003 đến 2007, chân dài sinh năm 1981 Tanya đều nằm trong danh sách 100 người phụ nữ quyến rũ nhất hành tinh do tạp chí dành cho đàn ông FHM bầu chọn. br />

Có thể Steven Taylor, hậu vệ của Newcastle không phải là một cầu thủ quá nổi tiếng nhưng chắc hẳn anh rất tự hào khi có được cô vợ là siêu mẫu Tanya Robinson. Thực sự nổi danh sau khi chiến thắng trong chương trình “High Street Honeys” do tạp chí FHM tổ chức vào năm 2002, sự nghiệp của đẹp Tanya Robinson cứ lên như diều gặp gió. Cô thường xuyên là khách mời quen thuộc của các tạp chí danh tiếng như FHM, Zoo trong những bức ảnh cực kì nóng bỏng. Liên tục trong 5 năm từ 2003 đến 2007, chân dài sinh năm 1981 Tanya đều nằm trong danh sách 100 người phụ nữ quyến rũ nhất hành tinh do tạp chí dành cho đàn ông FHM bầu chọn. br />

Có thể Steven Taylor, hậu vệ của Newcastle không phải là một cầu thủ quá nổi tiếng nhưng chắc hẳn anh rất tự hào khi có được cô vợ là siêu mẫu Tanya Robinson. Thực sự nổi danh sau khi chiến thắng trong chương trình “High Street Honeys” do tạp chí FHM tổ chức vào năm 2002, sự nghiệp của đẹp Tanya Robinson cứ lên như diều gặp gió. Cô thường xuyên là khách mời quen thuộc của các tạp chí danh tiếng như FHM, Zoo trong những bức ảnh cực kì nóng bỏng. Liên tục trong 5 năm từ 2003 đến 2007, chân dài sinh năm 1981 Tanya đều nằm trong danh sách 100 người phụ nữ quyến rũ nhất hành tinh do tạp chí dành cho đàn ông FHM bầu chọn. br /> Có thể Steven Taylor, hậu vệ của Newcastle không phải là một cầu thủ quá nổi tiếng nhưng chắc hẳn anh rất tự hào khi có được cô vợ là siêu mẫu Tanya Robinson. Thực sự nổi danh sau khi chiến thắng trong chương trình “High Street Honeys” do tạp chí FHM tổ chức vào năm 2002, sự nghiệp của đẹp Tanya Robinson cứ lên như diều gặp gió. Cô thường xuyên là khách mời quen thuộc của các tạp chí danh tiếng như FHM, Zoo trong những bức ảnh cực kì nóng bỏng. Liên tục trong 5 năm từ 2003 đến 2007, chân dài sinh năm 1981 Tanya đều nằm trong danh sách 100 người phụ nữ quyến rũ nhất hành tinh do tạp chí dành cho đàn ông FHM bầu chọn. br />

Có thể Steven Taylor, hậu vệ của Newcastle không phải là một cầu thủ quá nổi tiếng nhưng chắc hẳn anh rất tự hào khi có được cô vợ là siêu mẫu Tanya Robinson. Thực sự nổi danh sau khi chiến thắng trong chương trình “High Street Honeys” do tạp chí FHM tổ chức vào năm 2002, sự nghiệp của đẹp Tanya Robinson cứ lên như diều gặp gió. Cô thường xuyên là khách mời quen thuộc của các tạp chí danh tiếng như FHM, Zoo trong những bức ảnh cực kì nóng bỏng. Liên tục trong 5 năm từ 2003 đến 2007, chân dài sinh năm 1981 Tanya đều nằm trong danh sách 100 người phụ nữ quyến rũ nhất hành tinh do tạp chí dành cho đàn ông FHM bầu chọn. br />