Siêu trộm bẻ khóa xe máy trước mặt mọi người, không ai nhận ra

Nam thanh niên bẻ khóa trộm xe máy ngay giữa chốn có người, thuần thục đến nỗi không ai nhận ra.

Video: Siêu trộm bẻ khóa xe máy trước mặt mọi người, không ai nhận ra: