Siêu trăng ma mị qua ống kính của các nhiếp ảnh gia thế giới

Siêu trăng lớn nhất trong 100 năm qua đã được người dân nhiều nơi trên thế giới chứng kiến và qua ống kính của các nhiếp ảnh gia, siêu trăng lại càng trở nên huyền ảo hơn.

Siêu trăng ở New York. (Nguồn: thecreatorsproject.vice.com)

Siêu trăng ở New York. (Nguồn: thecreatorsproject.vice.com)

Siêu trăng ở New York. (Nguồn: thecreatorsproject.vice.com)

Siêu trăng ở New York. (Nguồn: thecreatorsproject.vice.com)

Siêu trăng ở New York. (Nguồn: thecreatorsproject.vice.com)

Siêu trăng ở New York. (Nguồn: thecreatorsproject.vice.com)

Siêu trăng ở San Francisco. (Nguồn: thecreatorsproject.vice.com)

Siêu trăng ở San Francisco. (Nguồn: thecreatorsproject.vice.com)

Siêu trăng ở San Francisco. (Nguồn: thecreatorsproject.vice.com)

Siêu trăng ở Italy. (Nguồn: thecreatorsproject.vice.com)

Siêu trăng ở Campuchia. (Nguồn: thecreatorsproject.vice.com)

Siêu trăng ở Dubai. (Nguồn: thecreatorsproject.vice.com)

Siêu trăng ở Thượng Hải. (Nguồn: thecreatorsproject.vice.com)