“Siêu chuột” chạy lẹ, sống lâu…

    Gốc

    Chạy nhanh hơn, sống thọ hơn và thời gian sinh sản dài hơn là những đặc điểm nổi bật của “siêu chuột” vừa được tạo ra ở Mỹ.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Khoahoc/30452/default.aspx