Siêu âm, phán bệnh bằng... tay

    4 đăng lạiGốc

    Hằng ngày có hàng trăm bệnh nhân kéo về ấp Trà Ốt (Trà Vinh) để được "thầy" Tư Phi dùng ngón tay siêu âm, phán bệnh rồi điều trị. Trước những lời quảng cáo "đại tài", người bệnh ngày càng đông, từ đó xuất hiện các dịch vụ ăn theo gây mất an ninh trật tự địa phương, ô nhiễm môi trường.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2007/9/75194.cand