Siết chặt trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải

Dự thảo Luật Đường bộ đề xuất nhiều quy định siết chặt trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải trong sử dụng lái xe, điều hành vận tải.

Tại dự thảo Luật Đường bộ đang được Quốc hội thảo luận, Bộ GTVT đề xuất đưa vào nhiều quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh vận tải trong việc sử dụng, quản lý lái xe.

Siết chặt trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải.

Điều 67 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đã chỉ rõ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô không được sử dụng người lái xe đang trong thời kỳ bị cấm hành nghề theo quy định của pháp luật.

Theo ý kiến của các chuyên gia giao thông, quy định này tiếp tục được đưa vào dự thảo Luật Đường bộ, nhưng cần được tách riêng thành một khoản trong quy định về nghĩa vụ của doanh nghiệp vận tải hành khách, theo hướng quy định trách nhiệm rõ ràng, minh bạch. Cụ thể, doanh nghiệp vận tải không được sử dụng người không có giấy phép lái xe hoặc có giấy phép lái xe nhưng không phù hợp với loại xe, người đang bị tước hoặc bị thu hồi giấy phép lái xe để điều khiển phương tiện vận tải hành khách...

Nếu Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định một trong những điều kiện hoạt động của doanh nghiệp vận tải hành khách là người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã phải có trình độ chuyên môn về vận tải, tại dự thảo Luật Đường bộ, quy định này được đưa vào nghĩa vụ của doanh nghiệp vận tải, thể hiện rõ các hoạt động trong công tác điều hành vận tải, bao gồm việc điều hành phương tiện, lái xe, giá cước vận tải...

Ngoài ra, quy định về bồi thường thiệt hại trong quá trình vận tải cũng được luật hóa tại quy định về nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách trong dự thảo Luật Đường bộ. Theo đó, đơn vị vận tải hành khách có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do người lao động, người đại diện gây ra trong quá trình vận tải theo quy định của pháp luật. Điều này tăng trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải quản lý lái xe đảm bảo an toàn, tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Để lái xe có ý thức tự giác tuần thủ quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, các doanh nghiệp vận tải cũng cần có quy chế, điều khoản ràng buộc trong hợp đồng lao động lao động với lái xe về trách nhiệm bồi thường khi để xảy ra vụ việc gây hậu quả, thiệt hại.

Vân Sơn/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/siet-chat-trach-nhiem-cua-doanh-nghiep-van-tai-20240413091400052.htm