Siết chặt công tác quản lý cư trú trên địa bàn, phát hiện người nhập cảnh trái phép

    44 liên quanGốc

    Thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về tăng cường rà soát, kiểm tra tạm trú nhằm chủ động phát hiện, xử lý kịp thời người nước ngoài nhập cảnh trái phép, tạm trú trên địa bàn thành phố, Công an quận Đống Đa đã triển khai kế hoạch phù hợp với đặc điểm tình hình địa bàn, bước đầu ghi nhận một số kết quả.

    ANTĐ

    Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/siet-chat-cong-tac-quan-ly-cu-tru-tren-dia-ban-phat-hien-nguoi-nhap-canh-trai-phep-post470313.antd