SIC đăng ký bán toàn bộ 504.360 cổ phiếu VNM

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 7/10 đến 4/11/2016 thông qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

SIC đăng ký bán toàn bộ 504.360 cổ phiếu VNM - Ảnh 1

Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) đã đăng ký bán toàn bộ 504.360 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 0,034% vốn của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM - Vinamilk) với mục đích đầu tư tài chính.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 7/10 đến 4/11/2016 thông qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Nếu giao dịch được thực hiện thành công, SIC sẽ không còn nắm giữ cổ phiếu VNM.

Được biết, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Chính phủ về việc bán 9% vốn điều lệ của Vinamilk do SCIC làm đại diện chủ sở hữu, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, SCIC đã lựa chọn đơn vị tư vấn để bán cổ phần là Liên danh tư vấn gồm: Công ty Morgan Stanley Asia (Singapore) Limited (Morgan Stanley), Công ty cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn (SSI), Công ty TNHH VinaCapital Corporate Finance Việt Nam (VinaCapital), trong đó Morgan Stanley là tư vấn đứng đầu Liên danh.