Shin Megami Tensei: Persona 3 FES – Khám phá mê cung thời gian

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Shin Megami Tensei: Persona 3 FES là một bản mở rộng mà bạn không thể thiếu cho dù đã từng thử qua và yêu thích Shin Megami Tensei: Persona 3 hay không.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/magazine_gm.asp?atcl_id=5f5e5d5a5e5d5d&t=mzdetail