SHI bị phạt 85 triệu do CBTT không chính xác

Ngoài ra, SHI còn phải chịu biện pháp khắc phục hậu quả là buộc cải chính thông tin đối với nội dung công bố thông tin không chính xác

SHI bị phạt 85 triệu do CBTT không chính xác - Ảnh 1

Ngày 11/11/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 1210/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà (mã SHI) (địa chỉ: Lô CN1, Cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Theo đó, doanh nghiệp này bị phạt 85 triệu đồng do công bố thông tin có nội dung không chính xác.

Cụ thể, theo thông tin công bố trong Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 30/7/2015, phương án khả thi đầu tư dây chuyền sản xuất Bình nước nóng và Chậu rửa cao cấp của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 17/4/2015 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 810/QĐ-HĐQT ngày 24/6/2015 thông qua, theo đó, thời gian thực hiện các dự án dự kiến vào Quý III/2015, kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán vào Quý III/2015. Tuy nhiên, Công ty đã bắt đầu thực hiện đầu tư cho dự án Chậu rửa cao cấp và Bình nước nóng (mua máy móc thiết bị, xây dựng nhà xưởng mới) từ tháng 01/2015, trước khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội đồng quản trị thông qua.

Ngoài ra, công ty còn phải chịu biện pháp khắc phục hậu quả là buộc cải chính thông tin đối với nội dung công bố thông tin không chính xác theo quy định tại Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.