SHB thu hồi được hơn 1.520 tỷ đồng nợ xấu trong 9 tháng

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) cho biết, 9 tháng đầu năm 2016, hầu hết chỉ tiêu đều tăng so với cùng kỳ năm 2015.

SHB thu hồi được hơn 1.520 tỷ đồng nợ xấu trong 9 tháng - Ảnh 1

SHB tiếp tục ưu tiên tập trung cho vay các ngành nghề ít rủi ro, các ngành nghề được Chính phủ và NHNN khuyến khích phát triển.

Tính đến 30-9-2016, tổng tài sản của SHB đạt hơn 215.000 tỷ đồng, vốn tự có đạt gần 13.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế sau khi trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đạt 788,5 tỷ đồng, tăng 8,36% so với 9 tháng đầu năm 2015.

Tổng vốn huy động của SHB đạt hơn 198.359 tỷ đồng, trong đó huy động từ thị trường đạt 176.367 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cuối năm 2015, đảm bảo tính thanh khoản trong toàn hệ thống, thể hiện tính ổn định, bền vững trong tăng trưởng nguồn vốn huy động của SHB.

Trong 9 tháng đầu năm 2016, tổng dư nợ toàn ngân hàng đạt hơn 147.340 tỷ đồng - tăng 12,1% so với cuối năm 2015. SHB đã thực hiện trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo quy định của NHNN với tổng dự phòng 2.229 tỷ đồng.

Hoạt động tăng trưởng tín dụng của SHB tiếp tục ưu tiên tập trung cho vay các ngành nghề ít rủi ro, các ngành nghề được Chính phủ và NHNN khuyến khích phát triển như cho vay sản xuất nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, chế biến, chế tạo, nuôi trồng, chế biến nông, lâm, thủy sản, công nghiệp ứng dụng công nghệ cao,… với nhiều chương trình ưu đãi về lãi suất, về hạn mức tín dụng, thời hạn vay, tài sản đảm bảo.

Đến 30-9-2016, SHB đã tiến hành thu hồi được hơn 1.520 tỷ đồng nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,25% trên tổng dư nợ (dưới 3% theo quy định của NHNN).

Bên cạnh đó, nhằm hiện thực hóa kế hoạch mở rộng hệ thống mạng lưới và sự hiện diện của SHB ra thị trường quốc tế, SHB đã khai trương hoạt động 2 ngân hàng 100% vốn tại Lào (tháng 1-2016) và tại Campuchia (tháng 9-2016).

Vào giữa tháng 9-2016, NHNN đã có văn bản chấp thuận nguyên tắc việc SHB nhận sáp nhập Công ty Tài chính Vinaconex Viettel (VVF) và thành lập công ty tài chính tín dụng tiêu dùng. Dự kiến sau khi được chấp thuận chính thức từ NHNN trong quý IV, SHB sẽ hoàn thiện các thủ tục để chính thức thành lập Công ty tài chính tiêu dùng 100% vốn của SHB, có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng.

Hương Dịu