SHB phát hành 150 triệu cổ phiếu tăng vốn

    Báo VTC News
    Gốc

    Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội (SHB) sẽ phát hành 150 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, để tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/218831/Default.aspx