SHB: Lãi sau thuế 9 tháng tăng 10% lên 592 tỷ đồng

Trong 9 tháng đầu năm 2014, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (HNX: SHB) đạt lợi nhuận sau thuế 592 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ nợ xấu giảm xuống còn 2.4%.

Lãi sau thuế 9 tháng tăng 10% so với cùng kỳ

Cụ thể, thu nhập lãi thuần của ngân hàng trong 9 tháng đầu năm đạt 1,845 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, lãi từ hoạt động dịch vụ cũng tăng 55% lên mức 167 tỷ đồng. Ngân hàng cho biết thêm, tổng doanh số bảo lãnh của SHB trong kỳ đạt hơn 10,000 tỷ đồng, tăng 4,200 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2013. Doanh số thanh toán quốc tế đạt gần 1.8 tỷ USD tăng hơn 500 triệu USD. Dịch vụ kinh doanh ngoại hối đạt 1.6 tỷ USD. Ngoài ra hoạt động dịch vụ khác như thẻ, ebanking, dịch vụ chi trả kiều hối cũng tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2014.

Về hoạt động kinh doanh chứng khoán, mặc dù trong quý 3/2014 của SHB chưa có lợi nhuận do ảnh hưởng biến động thị trường chứng khoán nhưng lũy kế trong 9 tháng đầu năm vẫn lãi 27.8 tỷ đồng, tăng so với năm 2013.

Đối với hoạt động kinh doanh ngoại hối, SHB cho biết do thực hiện thay đổi phương thức hạch toán chênh lệch tỷ giá từ hạch toán cuối năm sang hạch toán hàng quý đã ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của mảng hoạt động này, do vậy thu nhập thuần từ kinh doanh ngoại hối giảm so với cùng kỳ.

Ngân hàng cho biết tổng chi dự phòng trong 9 tháng đầu năm 2014 của SHB là 357 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ 2013, đưa tổng dự phòng đã trích lên 1,310 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong 9 tháng của SHB đạt 592 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, tương đương 56% kế hoạch năm (1,053 tỷ đồng). Riêng trong qusy 3/2014, lãi sau thuế của SHB giảm 19% xuống 190 tỷ đồng.

Huy động và cho vay tăng mạnh, nợ xấu giảm còn 2.4%

Tổng nguồn vốn huy động của SHB đến 30/09/2014 là 139.410,1 tỷ đồng, tăng 8.2% so với cuối năm 2013. Trong đó, huy động tiền gửi của khách hàng tăng 26% lên 114,740 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay tổ chức kinh tế và cá nhân của SHB đạt 96,100 tỷ đồng, tăng 26% so với cuối năm 2013. Đặc biệt, dư nợ lĩnh vực nông nghiệp nông thôn theo nghị định 41 của Chính Phủ luôn chiếm 40%/ tổng dư nợ của SHB.

Công tác thu hồi xử lý nợ quá hạn, nợ xấu được đặc biệt chú trọng trong 9 tháng 2014 và triển khai mạnh nên hiệu quả thu hồi nợ xấu đạt kết quả tốt, ngân hàng cho biết thêm. Kết quả đạt được giúp tỷ lệ nợ xấu của SHB giảm mạnh từ 4.06% vào thời điểm cuối năm 2013 xuống chỉ còn 2.4% thời điểm 30/09/2014, phần lớn các khoản nợ xấu đều có tài sản đảm bảo.

Trong năm 2014 SHB tiếp tục mở rộng mạng lưới với việc khai trương thêm 5 Chi nhánh và 3 Phòng giao dịch mới tại các vùng kinh tế trọng điểm trong và ngoài nước nâng tổng số điểm giao dịch của SHB lên gần 400 điểm. Ngoài ra SHB còn có 2 Công ty con là Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản (SHBAMC) và Công ty CP chứng khoán SHB ( SHBS ).

Tổng số cán bộ nhân viên của SHB đến 30/09/2014 là gần 5,500 người tăng 9% so với năm 2013.

Minh Hằng