SHB hợp tác toàn diện với Lilama

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Ngày 22-5, tại Hà Nội, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội (SHB) đã ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama).

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/168821