SHB dự kiến tăng thêm 1.711 tỷ đồng vốn điều lệ

Theo tài liệu ĐHCĐ thường niên được công bố, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 1.711 tỷ đồng trong năm 2016, lên mức 11.197 tỷ đồng.

Trong đó, 711 tỷ đồng vốn điều lệ được tăng thêm từ việc chia cổ tức năm 2015 và 1.000 tỷ đồng nhờ nhận sáp nhập Công ty Tài chính Vinaconex Viettel. Kế hoạch này đã được thông qua tại các cuộc họp ĐHCĐ trước đó, tuy nhiên vẫn chưa được thực hiện trong năm 2015 vừa qua.

Được biết, 1.000 tỷ đồng vốn điều lệ tăng thêm sẽ được Ngân hàng giao vốn cho Công ty Tài chính tiêu dùng SHB (sẽ thành lập sau khi sáp nhập Công ty Tài chính Vinaconex Viettel), 571 tỷ đồng mở rộng quy mô cho vay, 140 tỷ đồng nhằm trang bị cơ sở vật chất cho Ngân hàng.

Năm 2015, SHB đề xuất kế hoạch dư nợ cho vay 157.740 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.350 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 20% và 32,6% so với kết quả thực hiện năm 2015.

Minh Thư