SGD: Lãi trước thuế 9 tháng đạt 4,8 tỷ đồng, bằng 66% kế hoạch năm

CTCP Sách Giáo dục tại TP.HCM (HNX: SGD) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả hoạt động sản kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016.

SGD: Lãi trước thuế 9 tháng đạt 4,8 tỷ đồng, bằng 66% kế hoạch năm - Ảnh 1

Theo đó, SGD ghi nhận doanh thu 77,4 tỷ đồng, đạt 56% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế ở mức 4,8 tỷ đồng, bằng 66% kế hoạch năm 2016.

Về kế hoạch cho những tháng cuối năm 2016, SGD đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế cả năm lần lượt là 90 tỷ và 5,5 tỷ đồng, thấp hơn 35% và 25% so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua vào tháng 3/2016 trước đó.

Ngoài ra, HĐQT cũng thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Kiệt – Phó Tổng Giám đốc phụ trách vào chức danh Tổng Giám đốc./.