SGC: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 10%

    Báo Đầu Tư Chứng Khoán
    Gốc

    (ĐTCK-online) Thông tin từ Trung tâm lưu ký cho biết, ngày 9/10 là ngày chốt danh sách nhận cổ tức đợt 1/2009 của CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang (SGC). Theo đó, SGC sẽ thanh toán cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%.

    Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 7/10 và thời gian thanh toán từ ngày 30/10. Được biết, năm 2008, SGC đạt tổng doanh thu 111,38 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 15,15 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức là 20%. Năm 2009, Công ty đặt chi tiêu tổng doanh thu đạt 110 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 15,43 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức đạt 15-20%.

    Nguồn ĐTCK: http://tinnhanhchungkhoan.vn/RC/N/CEFFFE/sgc:-tam-ung-co-tuc-bang-tien-mat-ty-le-10.html