SFR: 21/09 GDKHQ nhận cổ tức, tỷ lệ 5%

HĐQT CTCP Kỹ Nghệ Lạnh (HOSE: SFR) thông qua Nghị quyết về việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2014, với tỷ lệ 5%.

Ngày đăng ký cuối cùng vào 26/09/2014 và ngày chi trả cổ tức dự kiến vào 20/10/2014.

Tài liệu đính kèm:
20140827---SRF---CBTT-Nghi-Quyet-HDQT-So-6-Ve-Viec-Tam-ung-Co-Tuc-Dot-1-Nam-2014.pdf

Gia Nguyên