Sexy đến ...toát mồ hôi!

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    Mời các bạn chiêm ngưỡng thêm những bằng chứng về sự hài hước của tạo hóa.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Chuyenla/42801/default.aspx