'Sếu đầu đàn'

Với việc Chính phủ kiên định, nhất quán thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017 là 6,7%, một trong những giải pháp quan trọng cho mục tiêu này là phải thúc đẩy các DN hoạt động bền vững và hiệu quả.

Trong một quốc gia, DN chính là nguồn lực tạo ra của cải, vật chất, tạo ra nguồn vốn, đóng góp lượng tiền lớn vào ngân sách quốc gia. DN càng phát triển, càng mở rộng quy mô thì nguồn lực đóng góp càng “dày” lên, tạo điều kiện cho sự phát triển chung của kinh tế - xã hội. Do đó, giải pháp phát triển kinh tế nêu trên không chỉ là giải pháp căn cơ trong thời điểm hiện tại mà phải là giải pháp lâu dài để giữ vững sự phát triển của nền kinh tế trong thời kỳ hội nhập. Vì lẽ đó, Đảng và Nhà nước ta đã nhìn nhận và đánh giá cao tầm quan trọng của khu vực kinh tế tư nhân.

Việt Nam là một quốc gia giàu tiềm lực để phát triển, với dân số trẻ, đầy năng động để tạo thành một “quốc gia khởi nghiệp”; có vị trí địa lý thuận lợi để trở thành nơi trung chuyển, trung tâm sản xuất, XK uy tín của thế giới… Vì thế, nếu tận dụng được những ưu đãi này, để biến thách thức thành cơ hội thì các DN Việt Nam có thể phát triển hơn nữa, đóng góp nhiều hơn vào nguồn thu của quốc gia trong bối cảnh không thể dựa nhiều vào những nguồn viện trợ, hay vốn vay nước ngoài.

Chính vì tầm quan trọng của DN, Chính phủ và các cơ quan quản lý cần là người “truyền lửa” cho DN, để DN thấy được sự cầu thị, nỗ lực quyết tâm hỗ trợ DN. Có ý kiến đã cho rằng, trước tiên cứ truyền tinh thần, khơi dậy tinh thần cho DN, bởi có niềm tin thì DN mới dám làm, dám đầu tư cũng như sáng tạo ra những phương thức kinh doanh hợp lý, đủ sức cạnh tranh trên thị trường.

Thủ tướng Chính phủ trong một buổi làm việc đã từng đề nghị địa phương nên xây dựng thành những “đàn sếu trong phát triển”, trong đó, phải kêu gọi được “sếu lớn” tới đầu tư, dẫn dắt những DN nhỏ và vừa tại địa phương. Nhưng thiết nghĩ, Chính phủ đã phát động phong trào khởi nghiệp, đẩy mạnh hoạt động kiến tạo ở tầm vĩ mô, nay các bộ, ngành, chính quyền địa phương cần là “sếu đầu đàn”, làm việc liêm chính, minh bạch, thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ nhằm đưa ra những giải pháp hướng dẫn, hỗ trợ các DN cùng tiến lên phải phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

Bình Nam