Sesam TV Media Center: Trung tâm giải trí số tại gia

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    (TNO) SeSamTV Media Center là chương trình giúp người sử dụng tự tạo một phòng giải trí tại gia thông qua việc tùy chọn các tập tin video, hình ảnh, audio thành những playlist ưa thích. Bạn có thể làm các tuyển tập nhạc hay hình ảnh kỷ niệm để có thể xem mọi lúc khi cần với chương trình này.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/CNTT/2007/10/11/212100.tno