SEC ước 9 tháng lãi ròng 55.61 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm

(Vietstock) - HĐQT CTCP Mía đường – Nhiệt điện Gia Lai (HOSE: SEC) vừa họp và thông báo ước kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm với lợi nhuận sau thuế 55.61 tỷ đồng, hoàn thành 101.3% kế hoạch năm, tương ứng với lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu 3,827 đồng.

Các chỉ tiêu khác được HĐQT SEC thông báo gồm doanh thu thuần 233.19 tỷ đồng, tương đương 78.97% kế hoạch năm và tổng lợi nhuận trước thuế trên 61.82 tỷ đồng, tương ứng với 101.3% kế hoạch. Được biết năm 2010, SEC đặt chi tiêu đạt 296.1 tỷ đồng doanh thu, gần 61 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 54.89 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Tại cuộc họp, HĐQT còn thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh cho giai đoạn 2011 – 2015 vào một số hoạt động khác của công ty. Cụ thể: * Tải tài liệu: Nghị quyết HĐQT (chi tiết)