Séc tìm kiếm nguồn cung về năng lượng

Tại Séc, Thủ tướng Petr Fiala cũng yêu cầu các đại sứ và đại diện ngoại giao của nước này tìm kiếm mọi khả năng trong lĩnh vực năng lượng, bao gồm cả nguồn cung và các khoản đầu tư về chuyển đổi năng lượng.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/sec-tim-kiem-nguon-cung-ve-nang-luong-50219.htm