SEC: Đầu tư Thành Thành Công đã mua gần 3.5 triệu cp

CTCP Đầu tư Thành Thành Công đã mua 3,454,046 cp, chiếm tỷ lệ 8.86% vốn CTCP Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai (HOSE: SEC) và trở thành cổ đông lớn kể từ ngày 13/11.

Tài liệu đính kèm:
20141117---SEC---BC-KQGDCP-TCLQ-DAU-TU-TTC.pdf

HOSE