Seagate công bố đã bán ra 1 tỷ chiếc ổ cứng

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Ngày 28/4/2008, Seagate bán ra ổ cứng thứ 1 tỷ. 1 tỷ ổ cứng đã bán của Seagate tương đương 79 triệu terabyte, có thể lưu trữ 158 tỷ giờ phim số hay 1.200 tỷ giờ nhạc.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=9916&t=pcolarticle