SeABank mở thêm 2 điểm giao dịch

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO) - Đó là phòng giao dịch SeABank Trần Duy Hưng (84A Trần Duy Hưng, Hà Nội) và SeABank Tiền An (542 Ngô Gia Tự, Phường Tiền An, Tp.Bắc Ninh, Bắc Ninh).

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/175752