SEA Games 31: Điền kinh bước vào ngày thi đấu thứ 4

  Sáng 17/5, tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, môn Điền kinh tại SEA Games 31 tiếp tục ngày thi đấu thứ 4 với các nội dung chạy 400m vượt rào nam, chung kết 7 môn phối hợp nhảy xa và ném lao của nữ.

   Các vận động viên thi đấu vòng loại nội dung chạy 400m vượt rào nam xuất phát. (Ảnh: Hoàng Hà/TTXVN)

  Các vận động viên thi đấu vòng loại nội dung chạy 400m vượt rào nam xuất phát. (Ảnh: Hoàng Hà/TTXVN)

   Các vận động viên thi đấu vòng loại nội dung chạy 400m vượt rào nam xuất phát. (Ảnh: Hoàng Hà/TTXVN)

  Các vận động viên thi đấu vòng loại nội dung chạy 400m vượt rào nam xuất phát. (Ảnh: Hoàng Hà/TTXVN)

   VĐV Alexie M.C Balean (Philippines) thi đấu nội dung nhảy xa chung kết 7 môn phối hợp. (Ảnh: Hoàng Hà/TTXVN)

  VĐV Alexie M.C Balean (Philippines) thi đấu nội dung nhảy xa chung kết 7 môn phối hợp. (Ảnh: Hoàng Hà/TTXVN)

   VĐV Sunnisa Khotseemueang (Thái Lan) thi đấu nội dung nhảy xa chung kết 7 môn phối hợp. (Ảnh: Hoàng Hà/TTXVN)

  VĐV Sunnisa Khotseemueang (Thái Lan) thi đấu nội dung nhảy xa chung kết 7 môn phối hợp. (Ảnh: Hoàng Hà/TTXVN)

   Các VĐV thi đấu vòng loại nội dung chạy 400m vượt rào nam xuất phát. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

  Các VĐV thi đấu vòng loại nội dung chạy 400m vượt rào nam xuất phát. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

   VĐV Quách Công Lịch (Việt Nam) thi đấu nội dung chạy 400m vượt rào nam. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

  VĐV Quách Công Lịch (Việt Nam) thi đấu nội dung chạy 400m vượt rào nam. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

   Các VĐV thi đấu vòng loại nội dung chạy 400m vượt rào nam. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

  Các VĐV thi đấu vòng loại nội dung chạy 400m vượt rào nam. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

   Các VĐV thi đấu vòng loại nội dung chạy 400m vượt rào nam. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

  Các VĐV thi đấu vòng loại nội dung chạy 400m vượt rào nam. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

   Các VĐV thi đấu vòng loại nội dung chạy 400m vượt rào nam đang về đích. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

  Các VĐV thi đấu vòng loại nội dung chạy 400m vượt rào nam đang về đích. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

   VĐV Quách Công Lịch (Việt Nam) thi đấu nội dung chạy 400m vượt rào nam. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

  VĐV Quách Công Lịch (Việt Nam) thi đấu nội dung chạy 400m vượt rào nam. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

   Các VĐV thi đấu vòng loại nội dung chạy 400m vượt rào nam xuất phát. (Ảnh: Hoàng Hà/TTXVN)

  Các VĐV thi đấu vòng loại nội dung chạy 400m vượt rào nam xuất phát. (Ảnh: Hoàng Hà/TTXVN)

   VĐV Chaiwat Thongjamroon (Thái Lan) thi đấu vòng loại nội dung chạy 400m vượt rào nam xuất phát. (Ảnh: Hoàng Hà/TTXVN)

  VĐV Chaiwat Thongjamroon (Thái Lan) thi đấu vòng loại nội dung chạy 400m vượt rào nam xuất phát. (Ảnh: Hoàng Hà/TTXVN)

  Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-sea-games-31-dien-kinh-buoc-vao-ngay-thi-dau-thu-4/790767.vnp