SEA Games 25 và những thay đổi lịch sử: Bước ngoặt

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Cuộc họp của Hội đồng thể thao Đông Nam Á vừa kết thúc tại thủ đô Viêng Chăn (Lào) đã đi đến những quyết định được coi là lịch sử trong các kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/45/187564