SEA Games 24: Việt Nam vững vàng vị trí thứ 2

Việt Nam tiếp tục chuỗi thi đấu thành công khi Nguyễn Đình Cương giành HCV chạy 1.500 m, với thành tích 3 phút 45 giây 31, phá kỷ lục cũ của SEA Games (3:47.28), với đoạn nước rút đầy tốc độ vượt qua VĐV của Malaysia.