Sẽ xử lý triệt để tình trạng lấn chiếm và san lấp kênh rạch

UBND TP Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo Sở Giao thông - Vận tải tham mưu UBND thành phố giải pháp nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với hệ thống thoát nước trong thời gian tới. UBND thành phố sẽ thành lập tổ kiểm tra đột xuất tình hình xử lý chống ngập tại một địa bàn trọng điểm.

Ảnh: Internet

Đồng thời, UBND TP Hồ Chí Minh nghiêm cấm và sẽ xử lý triệt để việc san lấp kênh rạch trong các dự án xây dựng. Trong trường hợp bất khả kháng, việc san lấp kênh rạch cần được nghiên cứu kỹ khả năng thoát nước, trữ nước cho khu vực và có giải pháp thay thế hiệu quả.

UBND thành phố cũng giao UBND các quận, huyện ngăn chặn và xử lý triệt để tình trạng xâm hại, lấn chiếm hệ thống thoát nước, san lấp kênh rạch; ưu tiên giải quyết tại các điểm thắt nút cổ chai; triển khai công tác duy tu, nạo vét, khơi thông dòng chảy của kênh rạch, cống thoát nước, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả trước mùa mưa.

Gia Bảo