Sẽ xử lý quyết liệt trong Tháng VSATTP

    Gốc

    (HNM) - Từ hơn một tháng nay, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã triển khai công tác giám sát an toàn thực phẩm hàng ngày. Mỗi ngày thanh tra thực phẩm của Sở sẽ giám sát các cơ sở thức ăn đường phố trên địa bàn một phường vào buổi sáng.

      Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/163887