Sẽ xét giải cho cả tác giả Việt kiều và người nước ngoài

    Gốc

    (CAO) - Thông tư Hướng dẫn xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về VHNT vừa được ban hành đã quy định cụ thể việc xét tặng giải cho các tác giả nước ngoài.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/van_hoa_nghe_thuat/2007/09/mlnews.2007-09-15.8859218896