Sẽ trình Chính phủ báo cáo chuẩn bị vận hành chứng khoán phái sinh vào tháng 12

Đại diện Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, HNX, Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và các thành viên thị trường đang nỗ lực có thể hoàn thành các công tác chuẩn bị và báo cáo Chính phủ về việc chuẩn bị vận hành thị trường chứng khoán (TTCK) phái sinh trong tháng 12 tới.

Sẽ trình Chính phủ báo cáo chuẩn bị vận hành chứng khoán phái sinh vào tháng 12 - Ảnh 1

Đại diện HNX; VSD và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã trao đổi, thảo luận các vấn đề mà các công ty chứng khoán và ngân hàng quan tâm. ẢNh HNX.

Tại Hội nghị “Các quy định về hoạt động nghiệp vụ trên thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam”, bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc phụ trách HNX chia sẻ: TTCK phái sinh ra đời là để có thêm công cụ phòng ngừa rủi ro nhưng đồng thời cũng chứa đựng những rủi ro vì vậy, trong quá trình triển khai, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chỉ đạo phải thận trọng nhưng cũng phải khẩn trương. Vì vậy, HNX, VSD và các thành viên thị trường phải tiến hành đồng loạt các bước từ xây dựng khung pháp lý, hệ thống, sản phẩm và đào tạo thành viên để cùng lúc có thể hoàn thành các công tác chuẩn bị và báo cáo Chính phủ về việc chuẩn bị vận hành TTCK phái sinh trong tháng 12 tới.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan cũng bày tỏ rằng HNX rất cần sự ủng hộ, tham gia của các thành viên và mong muốn các thành viên phối hợp và đóng góp ý kiến về từng khâu, từng chi tiết trong quá trình xây dựng các quy định pháp lý cho TTCK phái sinh.

Về phía ngân hàng thanh toán, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Phòng phát triển thanh toán, Trung tâm thanh toán Ngân hàng Công thương chia sẻ phương án tổ chức hệ thống tài khoản và luồng nghiệp vụ liên quan đến thanh toán tiền giao dịch chứng khoán phái sinh của Ngân hàng thanh toán, chỉ rõ hệ thống tài khoản, phương án tài khoản ký quỹ chi tiết và ký quỹ tổng, mô hình kết nối, chuẩn giao tiếp cũng như các nguyên tắc bảo mật.

Để chuẩn bị cho việc vận hành TTCK phái sinh, đại diện các ban ngành liên quan đã trao đổi, thảo luận các vấn đề mà các công ty chứng khoán và ngân hàng quan tâm như: mở tài khoản ký quỹ của nhà đầu tư, quản lý chi tiết đối với tài khoản của nhà đầu tư, vị thế của nhà đầu tư, cơ chế hoạt động, cơ chế giám sát thành viên tạo lập thị trường…

Thùy Linh