Sẽ tổ chức khóa đào tạo nâng cao năng lực cho chủ tịch quận, quận, phường, xã

(CAO) Ngày 27 - 11, ông Nguyễn Hữu Đức, Vụ trưởng Vụ chính quyền địa phương - Bộ Nội Vụ cho biết, sẽ tổ chức các khóa đào tạo nâng cao năng lực cho chủ tịch, ủy viên UBND huyện, quận, phường tại những địa phương thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường vào cuối tháng 12 tới.

Nhiều cán bộ xã, phường sẽ được đi học để nâng cao trình độ Theo ông Đức, cùng với hoạt động trên, Bộ sẽ chuẩn bị tiến hành tổng kết việc thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường để có những kiến nghị, đề xuất trong việc xây dựng, sửa đổi, quy định pháp luật về đổi mới chính quyền địa phương. Theo Bộ Nội vụ, qua thực hiện thí điểm 7 tháng qua, cử tri kiến nghị không tổ chức HĐND huyện, quận, phường mà cần tăng cường vai trò của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cấp tỉnh, của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc đại diện, bảo vệ quyền lợi của nhân dân.