Sẽ “tiếp thị” cho Học viện âm nhạc quốc gia

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Nhạc viện Hà Nội mới đây đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép đổi tên thành Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam. Với tên mới, vị thế mới-cấp quốc gia-Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam đặt mục tiêu đến đâu cho các chức năng của mình, còn cần những điều kiện gì để thực hiện mục tiêu đó?

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.vanhoa.doisongvanhoa.32218.qdnd