Sẽ tiến hành giám sát các bộ, ngành, địa phương

Ngày 25.6, tại trụ sở Tổng LĐLĐVN diễn ra Hội nghị giao ban công tác dân vận khối MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội 6 tháng đầu năm 2010.

Đồng chí Hà Thị Khiết (Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư) và đồng chí Đặng Ngọc Tùng (Chủ tịch Tổng LĐLĐVN) chủ trì hội nghị. Báo cáo tại hội nghị đã nêu bật và khẳng định nhiều thành tích và vị thế quan trọng của MTTQVN và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. Trong đó, MTTQVN và các tổ chức thành viên các cấp có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo Tết cho người nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn. Tính đến ngày 25.3, Quỹ “Vì người nghèo” T.Ư đã tiếp nhận được 1,6 tỉ đồng và đã phân bổ 6,357 tỉ đồng cho các địa phương giúp đỡ người nghèo, xây dựng nhà đại đoàn kết... Tổng LĐLĐVN tập trung chỉ đạo xây dựng nghị quyết của Ban chấp hành về “Đổi mới tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở”, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nhất là trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Tổng LĐLĐVN khảo sát 2 năm (2008 - 2009) thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TƯ Hội nghị lần thứ sáu BCHTƯ Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân VN thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Tuy nhiên, việc thực hiện nghị quyết ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gặp nhiều khó khăn, kết quả còn hạn chế... Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN Nguyễn Hòa Bình nêu bật những nhiệm vụ của Công đoàn VN trước mắt và lâu dài: Chủ trì và tham gia xây dựng Luật Công đoàn VN và Bộ luật Lao động (sửa đổi); ký thỏa ước lao động cấp ngành; phát triển đoàn viên công đoàn; đồng thời đề nghị quan tâm đến vị trí của công đoàn trong cấp ủy địa phương khi tiến hành hội nghị Đảng bộ các cấp... Báo cáo tại hội nghị đánh giá: Nhìn chung các tầng lớp nhân dân đều rất phấn khởi và tin tưởng vào chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, nhân dân còn nhiều băn khoăn, lo lắng, có việc phân tâm: Nhiều mặt hàng tăng giá bình quân từ 30% trở lên, riêng xăng dầu tăng giá 2 lần/tháng... làm ảnh hưởng lớn đến đời sống của các tầng lớp nhân dân; vấn đề tiền lương, thưởng chênh lệch quá mức giữa các khu vực, ngành nghề; tình trạng cán bộ, đảng viên đi lễ hội khá nhiều... Tại hội nghị, một số vấn đề tồn tại được nêu ra: Nhiều nơi, việc đền bù chưa thỏa đáng cho nhân dân, dẫn đến bức xúc, khiếu kiện đông người; tai nạn giao thông, mất VSATTP, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh có chiều hướng gia tăng; công tác phòng, chống tham nhũng hiệu quả thấp... Hội nghị cũng đặt ra nhiều nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm, trong đó có nhiệm vụ phối hợp kiểm tra, đôn đốc đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết, quyết định, quy chế về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên; công tác phụ nữ; công tác vận động quần chúng... Nhiệm vụ quan trọng nữa là xây dựng và phát triển kế hoạch giám sát bộ, ngành, địa phương thực hiện cải cách hành chính của khối dân vận, MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội ở T.Ư. Theo kế hoạch dự kiến, hoạt động giám sát bộ, ngành, địa phương thực hiện cải cách hành chính của khối dân vận, MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội ở T.Ư được tiến hành từ ngày 1.7 đến ngày 30.10.2010. Sẽ có 5 nội dung tập trung giám sát: Một, công tác chỉ đạo và kết quả rà soát, bãi bỏ văn bản không phù hợp; sửa đổi, bổ sung các văn bản thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và lĩnh vực quản lý của bộ, ngành, UBND theo Đề án 30a, nhất là việc chuẩn hóa, công khai hóa quy trình, thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn quốc gia, phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn quốc tế. Hai là, giám sát việc chỉ đạo thực hiện và kết quả thực hiện các văn bản quy trình thủ tục hành chính đã sửa đổi và chuẩn hóa, nhất là cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”... Những vấn đề còn bất cập, cần điều chỉnh trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính của cơ quan quản lý nhà nước. Ba là, giám sát việc xây dựng và thực hiện cơ chế trong tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của công dân, tổ chức và doanh nghiệp về cơ chế chính sách, về thủ tục hành chính không phù hợp. Bốn là, tìm hiểu và phản ánh tâm tư, ý kiến của người dân và doanh nghiệp, nhất là những khó khăn vướng mắc khi thực hiện các thủ tục hành chính của bộ, ngành chính quyền địa phương. Năm là, giám sát việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy của bộ, ngành, UBND; những bất cập, vướng mắc, chồng chéo về chức năng nhiệm vụ...