Sẽ thưởng cho người có ý kiến hay

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Nhằm thực hiện tốt việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, Bộ GD-ĐT chủ trương tiếp tục lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân, kể cả học sinh về chương trình sách giáo khoa.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/47/173391