Sẽ thực hiện giãn hơn 5.000 tỷ đồng tiền thuế thu nhập cá nhân

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    * Tạm lùi thời hạn thu thuế đến tháng 5-2009 * Hơn 1 triệu đối tượng thuộc diện được giãn nộp thuế (HNM) - Ngày 12-1, trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, Chính phủ đã có chủ trương giãn thời hạn thu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trong 5 tháng (từ tháng 1 đến tháng 5-2009).

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/194090