Sẽ thanh tra không báo trước tại kì thi tốt nghiệp THPT 2012

(PL&XH) - Kỳ thi năm nay sẽ không có các đoàn thanh tra ủy quyền cấp Bộ. Nhưng Bộ sẽ có các đoàn thanh tra cắm chốt tại một số tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, và các đoàn thanh tra coi thi sẽ thanh tra không báo trước.

Bộ GD&ĐT vừa có hướng dẫn thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2012. Theo đó, kỳ thi năm nay sẽ không có các đoàn thanh tra ủy quyền cấp Bộ. Nhưng Bộ sẽ có các đoàn thanh tra cắm chốt tại một số tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, và các đoàn thanh tra coi thi sẽ thanh tra không báo trước.

Theo Chánh thanh tra Bộ GD&ĐT Nguyễn Huy Bằng: Nội dung công tác thanh tra thi sẽ bao gồm: Thanh tra công tác chuẩn bị thi, thanh tra công tác coi thi và công tác chấm thi.

Năm nay, Bộ GD&ĐT giao cho các địa phương chủ động trong công tác thanh tra. Giám đốc Sở GD&ĐT, Cục trưởng Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng đề nghị Ban Chỉ đạo (BCĐ) thi cấp tỉnh, TP, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam huy động cán bộ, giảng viên các trường ĐH, CĐ, TCCN thuộc phạm vi quản lý tham gia đoàn thanh tra thi (nếu thấy cần thiết); ra quyết định thành lập đoàn thanh tra thi; cử Trưởng đoàn và cán bộ, giáo viên tham gia các đoàn thanh tra công tác chuẩn bị thi, sao in đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012 của đơn vị mình.

Quan điểm thanh tra năm nay được Bộ GD&ĐT quán triệt, khi phát hiện thí sinh vi phạm quy chế, cán bộ thanh tra phải kiên quyết yêu cầu giám thị xử lý theo quy định, lập biên bản ghi nhớ và theo dõi việc xử lý.

Khi phát hiện lãnh đạo, giám thị, giám khảo, nhân viên của Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi vi phạm quy chế hoặc có hành vi thiếu trách nhiệm thì yêu cầu lãnh đạo hội đồng, Giám đốc Sở GD&ĐT, Cục trưởng Cục Nhà trường lập biên bản xử lý theo quy định và lập biên bản ghi nhớ.

Phan Thủy