Sẽ thành lập 3 Tổng cục trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Báo Điện tử Đảng cộng sản VN
  ĐCSVN
  Gốc

  (ĐCSVN) – Đó là các Tổng cục: Thủy lợi, Thủy sản và Lâm nghiệp. Đây là một trong những nội dung quan trọng trong Tờ trình Dự thảo ''Nghị định sửa đổi Điều 2, Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 3/1/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn''.

  Tờ trình Dự thảo Nghị định được Bộ trưởng Cao Đức Phát báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2009 (diễn ra trong hai ngày 31-8 và 1-9 vừa qua). Theo đó, cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ gồm 24 đơn vị trực thuộc gồm các Tổng cục, Cục, Vụ, Trung tâm cùng với Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Báo Nông nghiệp Việt Nam, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Kết luận về Tờ trình Dự thảo Nghị định này của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại kỳ họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao Bộ trưởng Cao Đức Phát tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, địa phương, hoàn chỉnh báo cáo để giữa tháng 9 này, Chính phủ sẽ ban hành Nghị định sửa đổi Điều 2, Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 3-11-2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cùng với Nghị định này là các quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 3 Tổng cục nói trên.

  Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=358695&co_id=30077